napraw uprawnienia na dysku mac

W przeciwnej sytuacji przejd do kroku.
Could not unmount disk for verification.Te pliki s usuwane zaraz po ich zamkniciu.Pamitaj tylko, eby zawsze monitorowa, które dane usuwane s przez taki program.Usuwa on niepotrzebne tumaczenia, logi uytkownika, oprónia kosz i sugeruje usunicie dawno nieuywanych programów.Tip: to repair disk permission on a volume other than your startup disk, replace / in the above command line string with the other volume name.By to zrobi, wystarczy wej w Preferencje systemowe - Uytkownicy i grupy - Logowanie i usun niepotrzebne aplikacje z listy.This method works in all OS X versions from Oion onward, and has to be done on a per-account basis.By naprawi uprawnienia na dysku wejd w folder Aplikacje - Narzdzia - Narzdzie dyskowe, zaznacz dysk i kliknij Pierwsza pomoc.
Step 2: Select the disk you wish to verify permissions for in the lefthand column which lists all of your detected cod mw3 system requirements volumes and disks.
W programie Konsola Programy/Narzdzia pojawi si wpis o nastpujcej lub podobnej treci: Verifying volume Storage, the disk Storage could not be unmounted.Tip: its perfectly fine to repair disk permissions without verifying the disk first.Wybierz polecenie menu Apple Uruchom ponownie.Uaktualnij OS X, jeli Twój komputer pracuje obecnie na wersji OS.10 Yosemite, zdecydowanie warto uaktualni go do nowszego.11 El Capitan lub macOS Sierra.Should I regularly check disk permissions on my Mac?In turn, any inadvertently altered permissions can be reverted back to their default state in case of failure.OS X keeps a master list of what the permissions for each file should.Domylnie zlokalizowana w Programy - Narzdzia, aplikacja pokazuje wszystkie procesy, wywietlajc na górze te, które zabieraj najwicej mocy obliczeniowej.